عبارت مورد جستجو:
  دوشنبه 31 ارديبهشت 1403
دوسالانه‌ها 


 گزارش تصویری / عکاس:احمد نشان 
آیین گشایش بخش استادان نگارگری هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران 

سه شنبه اول آذر ماه ١٣٩٠ ساعت ١٦


موسسه فرهنگی هنری صبا ، نگارخانه های لرزاده و صبا


همایش نگارگری
/ سه شنبه 22/9/1390

    

    

    

 
 ورک شاپ نگارگری / دانشگاه هنر شاهد 19/9/90

    

    

    

    

    

    


نشست خبری هشتمین دوسالانه ملی نگارگری
/ موزه هنرهای معاصر تهران 28/8/90

     

    
 
داوری نهایی آثار هشتمین دوسالانه ملی نگارگری / دبیرخانه دوسالانه ها و جشنواره ها 25/8/90

   

     

    

    

مرحله دوم انتخاب آثارهشتمین دو سالانه ملی نگارگری/ دبیر خانه دو سالانه ها و جشنواره ها

 

                                    

    

    

 

مرحله انتخاب اولیه آثارهشتمین دو سالانه ملی نگارگری/ دبیر خانه دو سالانه ها و جشنواره ها