عبارت مورد جستجو:
  دوشنبه 31 ارديبهشت 1403
دوسالانه‌ها 
همایش

برنامه برگزاری همایش علمی هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران
در موسسۀ فرهنگي هنري صبا

سه شنبه 22/9/1390

10:30: تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید

10:40: پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

10:50: سخنرانی دبیر همایش علمی، آقای سلیمان سعیدآبادی

نشست اول

11:20-11:00: سخنران اول: حسن بلخاری

11:40-11:20: سخنران دوم: سلیمان سعیدآبادی

12:00-11:40: سخنران سوم: عبدالکریم عطارزاده

نشست دوم

14:20-14:00: سخنران اول: محمد خزائی

14:40-14:20: سخنران دوم: میثم حسنخانی

15:00-14:40: سخنران چهارم: آذر جعفرزاده

15:20-15:00: پذیرایی

***

چهارشنبه 23/9/1390

10:40: تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید

10:50: پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

نشست اول

11:20-11:00: سخنران اول: مهران هوشیار

11:40-11:20: سخنران دوم: خشایار قاضی زاده

12:00-11:40: سخنران سوم: رضا میرمبین

12:20-12:00: احسان قائمی

نشست دوم

14:20-14:00: سخنران اول: حسن محمدی هفشجانی

14:40-14:20: سخنران دوم: مینا صدری

15:00-14:40: سخنران سوم: محرمعلی پاشا زانوس

15:20-15:00: پذیرایی فهرست مقالات قابل چاپ فراخوان عام همایش علمی هشتمین دوسالانة ملی نگارگری ایران

ردیف

نام خانوادگی

نام

عنوان مقاله

محور پژوهشی

1

بابایی

مریم

بررسی تذهیب در مکتب شیراز دورة ایلخانی

تاریخ نگارگری

2

بیگمرادی،

حسامی

نرگس،

منصور

پژوهشی در مفهوم و چگونگی نوآوری در آثار حسین بهزاد

تاریخ نگارگری

3

پاشازانوس

محرمعلی

آموزه های طبیعت گرایانه در نگارگری معاصر ایران (مقالة برگزیده)

آموزش در نگارگری

4

خانکه

مهدی

بررسي تاثيرات دربار بر نقاشي ايراني

(با تاكيد بر نقش شاه طهماسب در شكل گيري مكتب اصفهان)

تاریخ نگارگری

5

دالایی

مژده

احیاء تذهیب دورة سلجوقی

آموزش در نگارگری

6

شایسته فر،

جعفرزاده

مهناز،

آذر

بررسی آسمان نگارگری ایران، رنگ و شیوة انعکاس آن در مکتب شیراز و تبریز با تأکید بر دو نسخة خاوران نامة ترکمانان و شاهنامة شاه طهماسب (مقالة برگزیده)

حکمت و زیبایی

7

صباحی نمین

المیرا

مطالعة سیر تاریخی شکل گیری نقش مایة گل و مرغ در ایران و چین

تاریخ نگارگری

8

محمدی هفشجانی

حسن

تذهیب تیموری و جایگاه آن در صفحه آرایی نسخ نفیس این دوران (مقالة برگزیده)

تاریخ نگارگری

9

منصور کیائی

سیمین

بررسی آرایه ها و ویژگی هنری اسناد دولتی و فرمانهای دورة قاجار

تاریخ نگارگری

10

مهرعلیان

ریحانه

بررسی تذهیب قرآن خورشید کلاه خانم

تاریخ نگارگری

11

نمازی راد

رضوان

عوامل موثر در نگارگری مکتب هرات و بازتاب آن در شش نگاره از بهزاد

آموزش در نگارگری

12

 

 

بررسی ساختار شکلی صخره ها در نگارگری نیمة اول دورة تیموری

تاریخ نگارگری

13

 

 

 اول مقاله: در مغز انسان قشر بصری پنج برابر بزرگتر از... .

آموزش در نگارگرینگارگری، این بایسته هنر ایرانی و شایسته افسر هنر جهانی و مسحور کننده دیدگان شایق هنر اسلامی، اینک به همت عاشقان و مشتاقان، راهی فرا روی خود می بیند با عنوان «هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران» تا باری دیگر هنرمندان و علاقه مندان با شرکت در این برنامه، ذهنیت مینوی خویش را به عینیت آرمانی متبلور و متجلی سازند که «إن الله جمیل و یحب الجمال».

کالبد این هنر متعالی را شاکله ای است علمی که بدین منظور همایشی برنامه ریزی شده جهت گردآمدن استادان و محققان ارجمند تا پرتوهای این هنر جانفزا را تبیین کرده و توتیای چشم اهل دل در هنر سازند.

محورهای همایش :

تاریخ نگارگری ، حکمت و زیبایی و آموزش در حیطۀ نگارگری