عبارت مورد جستجو:
  دوشنبه 31 ارديبهشت 1403
دوسالانه‌ها 
مصاحبه ها


مصاحبه با دکترخشايار قاضي‌زاده ، داور هشتمین دو سالانۀ ملی نگارگری
و عضو هییت علمی دانشگاه شاهد :

می توانم اظهار امیدواری نمایم که برگزاری دو سالانه هشتم در اصفهان با توجه به پیشینه و جایگاه شناخته شده آن به عنوان یکی از مهم ترین مراکز هنری و فرهنگی ایران و صاحب سبک و مکتب بودن این شهر در حوزه نگارگری، می تواند اتفاق خجسته ای باشد.

قطعا با مدیریت صحیح، به عنوان یک اصل مهم خصوصاً مدیریت زمان و سپس برنامه ریزی اجرایی دقیق و در نهایت صرف بودجه مالی کافی در جهت حمایت و معرفی این هنر می توان به ارتقای سطح کیفی این دوسالانه امیدوار بود.

ایشان در مورد نقش حمایت های مسئولین در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی نگارگری گفت:

اساساً با توجه به ضرورت و اهمیت نشر فرهنگ و هنر در این دوره به طور عام توقع تمامی هنرمندان و دست اندر کاران هنر، حمایت و تقویت تمام نهاد ها از اینگونه امور است، خصوصاً در عرصه هنرهای تجسمی که نسبت به هنرهای نمایشی مهجورتر مانده و به ویژه هنر نگارگری که با وجود پیشینه تاریخی در ایران، نسبت به سایر گونه های هنر تجسمی، کمتر مورد عنایت واقع شده است.

وی برای هنرمندان آرزوی توفیق در این راه نمود و امیدوار است آینده درخشانی برای هنر نگارگری به دست جوانان ما هم در زمینه نظر و هم در حوزه عمل، رقم زده شود.

ایشان افزود:

با وجود این همه استعداد جوان و مشتاق و با وجود افراد دلسوزی که در جهت حفظ و احیای این هنر شریف می کوشند تا، تحت عنوان دو سالانه ها و جشنواره ها، آثار هنری و تالیفات نظری در باره نگارگری را ارایه و اشاعه دهند، امید به آینده ای پرثمر در این زمینه دارم.